Vyvaruj

Hledám varianty 'vyvaruj' [ vyvarujte (4) vyvaruj (2) vyvarovat (1) vyvarovali (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 19:15...šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí denvyvarujte se manželského styku." Ráno třetího dne pak...
Deuteronomium 23:10... Když vojensky vytáhneš proti svým nepřátelůmvyvaruj se každé nepřístojnosti. Jestliže se mezi vámi...
Jozue 6:18...ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste nepropadli i...
Ezdráš 4:22...výstavby města, dokud nerozhodnu jinakVyvarujte se při tom každé nedbalosti, aby snad králi...
Přísloví 3:7... Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodinavyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé...
Matouš 16:12...kvasu!" Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a...
Římanům 14:21...jídlem. Je lepší nejíst maso, nepít vínovyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží. Víru, kterou máš...
1. Korintským 7:2...lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, každý muž manželku a každá žena...
1. Jan 5:21...Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.  Vyvarujte se model, drazí! starší píšu vyvolené paní i...

Slova obsahující vyvaruj: vyvaruj (2) vyvarujte (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |