Vyvýšené

Hledám varianty 'vyvýšené' [ vyvýšený (5) vyvýšeném (1) vyvýšené (1) vyvýšená (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Letopisů 26:16...a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na východě...
Nehemiáš 9:5... je požehnané, nad všechno požehnání i chválu vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa...
Žalmy 99:2...- země třese se! Veliký je na Sionu Hospodinvyvýšený nad všemi národy. Tvé jméno veliké a hrozné ...
Žalmy 138:6...sláva je největší!" je Hospodin tolik vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky o nadutcích...
Izaiáš 6:1...Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešenémvyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním...
Izaiáš 57:15...mému lidu odkliďte! Toto praví ten VznešenýVyvýšený, jenž žije ve věčnosti a jméno Svatý: Žiji...
Jeremiáš 17:12...na konci bude za hlupáka. Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje Izraele, Hospodine,...
Židům 7:26... nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníkůvyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně...

Slova obsahující vyvýšené: vyvýšené (1) vyvýšeném (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |