Vyváznout

Hledám varianty 'vyváznout' [ vyváznout (4) vyváznou (2) vyvázni (1) vyvázneš (1) vyvázne (3) vyvázli (1) vyvázla (1) vyvázl (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Samuel 14:41..." Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los...
2. Samuel 15:14..."Musíme ihned utéct! Abšalom by nás  vyváznout nenechal. Pojďme rychle, jinak nás brzy přepadne,...
Ezdráš 9:8... na okamžik daroval milost, takže hrstka z nás vyvázla a směli jsme zakotvit na jeho svatém místě; náš Bůh...
Ezdráš 9:13...za své hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a...
Ezdráš 9:15...spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím, že...
Ester 4:13... že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná...
Job 21:30...neštěstí je zlosyn ušetřen, v den rozhněvání vyvázne. Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za to, co...
Žalmy 33:17... když půjde o záchranu, i když sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí...
Přísloví 6:5... ani neokusí sen. Unikni mu jako srnec lovcivyvázni jako ptáče ze sítě! Jdi za mravencem, pecivále,...
Přísloví 11:21...jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však vyvázne. Zlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez...
Izaiáš 4:2...bude chloubou a ozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznou. Kdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechán v...
Izaiáš 66:19...slávu uvidí! Vložím na znamení a ty, kteří vyváznou, pošlu mezi národy - do Taršiše, Libye a Lydie, k...
Jeremiáš 25:29... začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele země ...
Joel 3:5... však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil, hrstka přeživších, které...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |