Vyučování

Hledám varianty 'vyučování' [ vyučování (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 24:12...- zákon a přikázání - které jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíš i jeho pomocník Jozue tedy vstali a...
Ezechiel 7:26... Od proroka se budou dožadovat vidění a skončí vyučování od kněží i rady od starších. Králi nezbude než...
Marek 4:2...je v podobenstvích učil o mnoha věcech. Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte: Hle, vyšel rozsévač, aby...
Marek 12:38...syn?" A veliký zástup ho rád poslouchal. Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří...
1. Korintským 14:26... každý něco přináší - někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. se...
1. Timoteus 2:11... které se hlásí ke zbožnosti. Žena přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena...
1. Timoteus 4:13... Než přijdu, věnuj se předčítání, kázánívyučování. Nezanedbávej dar, který je v tobě; byl ti dán...
1. Timoteus 5:17... zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázánívyučování. Písmo přece říká: "Mlátícímu dobytčeti nedávej...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |