Vyučil

Hledám varianty 'vyučil' [ vyučím (2) vyučil (1) vyučeni (1) vyučen (3) vyuč (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 4:36...jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby  vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheň, abys slyšel...
1. Královská 8:36...služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hříchVyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na...
2. Letopisů 6:27...služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hříchVyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na...
Žalmy 34:12... synové, poslouchejte , úctě k Hospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit...
Žalmy 119:108...! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtůvyuč svým pokynům. I když můj život stále visí na...
Žalmy 132:12...mou smlouvu zachovají a svědectví, jimž je vyučím, i jejich synové na věky věků dosednou na tvůj trůn...
Lukáš 6:40...do jámy? Není učedníka nad mistra; každý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Jak to, že vidíš třísku v oku...
Jan 6:45...den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj,...
Skutky 7:22...a vychovala ho jako vlastního syna. Mojžíš byl vyučen veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovech i...
Skutky 22:3...zde v tomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u nohou Gamalielových a byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |