Vyuč

Hledám varianty 'vyuč' [ vyučím (2) vyučil (1) vyučeni (1) vyučen (3) vyuč (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 4:36...jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby  vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheň, abys slyšel...
1. Královská 8:36...služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hříchVyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na...
2. Letopisů 6:27...služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hříchVyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na...
Žalmy 34:12... synové, poslouchejte , úctě k Hospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit...
Žalmy 119:108...! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtůvyuč svým pokynům. I když můj život stále visí na...
Žalmy 132:12...mou smlouvu zachovají a svědectví, jimž je vyučím, i jejich synové na věky věků dosednou na tvůj trůn...
Lukáš 6:40...do jámy? Není učedníka nad mistra; každý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Jak to, že vidíš třísku v oku...
Jan 6:45...den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj,...
Skutky 7:22...a vychovala ho jako vlastního syna. Mojžíš byl vyučen veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovech i...
Skutky 22:3...zde v tomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u nohou Gamalielových a byl...

Slova obsahující vyuč: vyuč (3) vyučen (3) vyučeni (1) vyučenou (2) vyučil (1) vyučím (2) vyučoval (9) vyučovali (4) vyučován (1) vyučování (8) vyučovat (4) vyučuj (3) vyučuje (4) vyučuješ (1) vyučujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |