Vytryskne

Hledám varianty 'vytryskne' [ vytrysknou (2) vytryskne (2) vytryskly (4) vytrysklo (1) vytryskla (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 7:11...života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské...
Numeri 20:11...Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skályVytrysklo z tolik vody, že se napila obec i jejich...
Soudců 15:19...Bůh tenkrát v Lechi prorazil prohlubeň, ze které vytryskla voda. Samson se napil, pookřál a ožil. Tu...
Žalmy 105:41...je svým chlebem nebeským. Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti! Pamatoval na to, co...
Žalmy 126:4... Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí...
Přísloví 8:28...když ve výšinách věšel, propastné prameny když vytryskly. Byla jsem tam, když oceán spoutal, na jeho...
Izaiáš 35:6...jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky,...
Izaiáš 48:21...pro vodu ze skály; rozetnul skálu a vody vytryskly. Hospodin praví: Není pokoje pro ničemy!...
Izaiáš 58:8...vlastním příbuzným? Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete; tvá spravedlnost ...
Zachariáš 13:1...každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |