Vytrvalost

Hledám varianty 'vytrvalost' [ vytrvalostí (1) vytrvalosti (9) vytrvalost (11) ]. Nalezeno 20 veršù.
Římanům 5:3...se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději...
Římanům 5:4... neboť víme, že soužení působí vytrvalostvytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje...
Římanům 15:4... bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději....
2. Korintským 6:4...se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích, nedostatcích a úzkostech, v...
1. Tesalonickým 1:3...Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci láskyvytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Víme,...
2. Tesalonickým 1:4... Sami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a...
2. Tesalonickým 3:5...Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti! Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána...
1. Timoteus 4:16...si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo poslouchají. ...
2. Timoteus 3:10...života, můj záměr, mou víru, trpělivost, láskuvytrvalost. Poznal jsi pronásledování a utrpení, která ...
Židům 10:36...- vždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli...
Jakub 1:3... Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli...
Jakub 1:4...vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám...
Jakub 5:11...těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil...
2. Petr 1:6... k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou...
Zjevení 1:9...a společník v Ježíšově soužení, královstvívytrvalosti, jsem se kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví o...
Zjevení 2:2...svícnů: Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi...
Zjevení 2:19...Znám tvé skutky - tvou lásku, službu, věrnostvytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli...
Zjevení 3:10...si zamiloval. Protože jsi zachoval slovo  vytrvalosti, i zachovám od hodiny zkoušky, která ...
Zjevení 13:10...zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých. Potom jsem spatřil jinou...
Zjevení 14:12...mít odpočinutí dnem ani nocí!" Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a...

Slova obsahující vytrvalost: vytrvalost (11) vytrvalosti (9) vytrvalostí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |