Vytrvale

Hledám varianty 'vytrvale' [ vytrvale ]. Nalezeno 5 veršù.
Lukáš 8:15...Slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdcivytrvale přinášejí užitek. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji...
Římanům 2:7..."odplatí každému podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost,...
Efeským 6:18...všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete...
Židům 12:1...přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme...
Zjevení 2:3... ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lhářiVytrvale jsi snášel těžkosti pro jméno a nepodlehl jsi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |