Vytrvá

Hledám varianty 'vytrvá' [ vytrvej (1) vytrváme (1) vytrvali (1) vytrval (3) vytrvá (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 2:3...poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi podnítil, abych...
Přísloví 2:20...ušlechtilých, na stezkách spravedlivých kéž bys vytrval! Poctiví přece budou obývat zemi a bezúhonní v ...
Daniel 12:13...tomu, kdo trpělivě přečká 1 335 dnů. Ty však vytrvej do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den...
Matouš 10:22...mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Když vás budou...
Matouš 24:13...špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o...
Marek 13:13...mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn." " uvidíte onu...
2. Timoteus 2:12...jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on...
Židům 11:27...Egypt a nedal se zastrašit královým hněvemVytrval, jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil Hod...
Jakub 5:11...jménu. Víte, že říkáme: "Blaze těm, kteří vytrvali." Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste,...

Slova obsahující vytrvá: vytrvá (3) vytrváme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |