Vytrpí

Hledám varianty 'vytrpí' [ vytrpí (1) vytrpět (8) vytrpěli (1) vytrpěla (1) vytrpěl (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Matouš 16:21...svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být...
Matouš 17:12...a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i Syn člověka." Tehdy učedníci pochopili, že jim to...
Marek 5:26...jedna žena, která dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale...
Marek 8:31... Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci...
Marek 9:12... Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš přišel a oni...
Lukáš 9:22...neříkali. Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci...
Lukáš 17:25...Syn člověka ve svůj den. Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů...
Lukáš 24:26...proroci! Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy?" Počínaje Mojžíšem a všemi...
Skutky 9:16...králům i synům Izraele a mu ukážu, kolik musí vytrpět pro jméno." Ananiáš tedy šel do určeného domu....
1. Tesalonickým 2:14...které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše...
Židům 5:8... Ačkoli byl Boží Syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Jakmile dosáhl cíle, stal se pro...
Zjevení 2:10...shromáždění satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |