Vytržení

Hledám varianty 'vytržení' [ vytržení (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Samuel 10:5... píšťalou a lyrou v čele budou v prorockém vytržení sestupovat z návrší. Tehdy uchvátí Duch...
1. Samuel 10:10...Duch Hospodinův a on s nimi upadl do prorockého vytržení. Když všichni, kdo ho znali z dřívějška, viděli,...
1. Samuel 10:13...To i Saul patří k prorokům? Když ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se...
1. Samuel 18:10...duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení. David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a...
1. Samuel 19:20...uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují, sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch...
1. Samuel 19:24...šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se...
Skutky 10:10...jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu,...
Skutky 11:5..."Jednou, když jsem se ve městě Joppe modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři cípy...
Skutky 22:17...Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení a viděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle...
Zjevení 1:10...na ostrově zvaném Patmos. V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako...
Zjevení 4:2...ti, co se musí stát potom." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |