Vytkne

Hledám varianty 'vytkne' [ vytknu (1) vytknout (8) vytkne (1) vytkl (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Samuel 29:3...dne, kdy od něj odpadl, dodnes mu nemám co vytknout." Filištínští velitelé se ale na něj rozzlobili....
1. Samuel 29:6...jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedy v pokoji,...
1. Samuel 29:8...mu na to David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel, dodnes? Proč...
Nehemiáš 5:7... Rozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům vytknu. "Vy všichni odíráte své bratry!" řekl jsem jim a...
Nehemiáš 13:11...konající bohoslužbu uchýlili ke svým polímVytkl jsem to hodnostářům. "Jak to že je zanedbáván Boží...
Job 21:31... v den rozhněvání vyvázne. Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za to, co prováděl, kdo mu odplatí? Ještě mu...
Job 36:23... Který učitel je mu podobný? Kdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš bezpráví'?...
1. Korintským 1:8...vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství...
2. Korintským 6:3...cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží...
Titus 1:6...věrný manžel, který věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. Představený musí být...
Židům 8:7...zaslíbeních. Kdyby první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by ji potřeba nahrazovat jinou. Bůh ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |