Vytýkat

Hledám varianty 'vytýkat' [ vytýkat (3) vytýkali (1) vytýkal (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 31:24...snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří...
Genesis 31:29...promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!' Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil...
Nehemiáš 13:17...v sobotu prodávali Židům přímo v JeruzaléměVytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to děláte za...
Nehemiáš 13:25...napůl ašdodsky anebo jazyky ostatních národůVytýkal jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsem i bil...
Job 6:26...mohou dokázat? To, co jsem řekl, mi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o...
Skutky 11:2...Petr dorazil do Jeruzaléma, obřezaní věřící mu vytýkali: "Šel jsi k neobřezancům a jedl jsi s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |