Vysypou

Hledám varianty 'vysypou' [ vysypou (1) vysype (1) vysypali (2) vysypal (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Leviticus 6:3...ze zápalné oběti strávené ohněm na oltářivysype jej poblíž oltáře. Potom se převlékne a vynese popel...
Leviticus 14:41...stranách oškrábat. Hlínu, kterou seškrabalivysypou na nečisté místo venku za městem. Vyňaté kameny...
Deuteronomium 9:21...a rozdrtil na jemný prášek, který jsem vysypal do potoka stékajícího z hory. Také v Tabeře,...
Jozue 7:23...stanu, přinesli k Jozuovi a všem synům Izraelevysypali vše před Hospodinem. Jozue s celým Izraelem pak...
2. Královská 22:9...šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali stříbro uložené v chrámu a svěřili je mistrům...
2. Královská 23:6... kde ji spálil. Rozemlel ji na prach a ten pak vysypal na veřejném hřbitově. Dále zbořil stánky modlářské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |