Vysvobozovat

Hledám varianty 'vysvobozovat' [ vysvobozujte (1) vysvobozuji (1) vysvobozuje (2) vysvobozovat (4) vysvobozoval (7) ]. Nalezeno 15 veršù.
Deuteronomium 23:15...Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby  vysvobozoval a vydal ti tvé nepřátele. je tedy tvůj...
Soudců 8:34...nepamatovali na Hospodina, svého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních nepřátel....
Soudců 10:13...a sloužili jste cizím bohům! Proto vás  vysvobozovat nebudu. Jděte si volat k bohům, které jste si...
1. Samuel 10:19... Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a úzkostí. Řekli jste:...
1. Samuel 17:47...tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá...
Job 29:12... zahlédl, chválil , chudáka v jeho křiku že vysvobozuji a také sirotka, jenž nemá zastánce. Snášela se...
Žalmy 22:5... Naši otcové v tebe doufali, doufali a tys je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni, doufali v...
Žalmy 33:19...on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají, aby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v dobách hladových....
Žalmy 82:4...nuzným a ubohým právo zjednejte! Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů! Oni však...
Jeremiáš 1:8... Neboj se jich - vždyť jsem s tebou, abych  vysvobozoval, praví Hospodin." Tehdy Hospodin vztáhl ruku,...
Jeremiáš 1:19...nepřemohou - vždyť jsem s tebou, abych  vysvobozoval, praví Hospodin." Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 15:20...- vždyť jsem s tebou, abych zachraňovalvysvobozoval, praví Hospodin. Z rukou zlých lidí ...
Skutky 26:17...viděl, i toho, v čem se ti ještě ukážu. Budu  vysvobozovat od tohoto lidu i od pohanů, ke kterým ...
2. Korintským 1:10... Máme v něm naději, že nás i nadále bude vysvobozovat, když nám i vy budete společně pomáhat svými...
2. Petr 2:9... které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |