Vysvobozením

Hledám varianty 'vysvobozením' [ vysvobozením (2) vysvobození (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 45:7...přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo sem poslal,...
Žalmy 37:40...silou v čase soužení. Hospodin je jim pomocívysvobozením, zachrání je před ničemy, vysvobodí je, vždyť...
Izaiáš 50:2...Což je ruka krátká k vykoupení? Nemámvysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |