Vysvětlovat

Hledám varianty 'vysvětlovat' [ vysvětluj (1) vysvětlovat (5) vysvětlovali (2) vysvětloval (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 18:20...lid před Bohem a přinášej k němu nesnadné věciVysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají...
Deuteronomium 1:5...v Edrei, začal Mojžíš v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám...
Jozue 9:19...proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu...
Nehemiáš 8:7... Kelita, Azariáš, Jozabad, Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákona,...
Marek 4:34... ale svým učedníkům všechno v soukromí vysvětloval. Večer onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na...
Marek 13:5...času, kdy se to všechno naplní?" Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí...
Lukáš 4:21...všech v synagoze byly upřeny na něj. Začal jim vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je...
Skutky 11:4...a jedl jsi s nimi!" Petr jim to začal po pořádku vysvětlovat: "Jednou, když jsem se ve městě Joppe modlil,...
Skutky 17:3...šel a po tři soboty k nim promlouval z PísemVysvětloval a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpět a vstát...
Židům 5:11...o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době...
Židům 5:12...učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |