Vysvětli

Hledám varianty 'vysvětli' [ vysvětlit (2) vysvětlili (1) vysvětlil (5) vysvětlí (1) vysvětli (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 41:24...Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je...
1. Samuel 10:25...lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování, zapsal je do knihy a uložil...
Izaiáš 40:14... aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění...
Jeremiáš 9:11...Ke komu promluvila ústa Hospodinova, aby to vysvětlil? Proč je ta země zničená? Proč je spálená jako...
Daniel 2:27..."Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec. Na...
Daniel 8:16...tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: "Gabrielivysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy směrem ke mně, a když...
Daniel 10:14...u perských králů, ale teď jsem přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních dnech. To vidění...
Matouš 13:36...domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: "Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli." Odpověděl...
Matouš 15:15... Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy." "Vysvětli nám to podobenství," požádal ho Petr. "Vy jste...
Jan 4:25...Mesiáš" (který je nazýván Kristus). " přijdevysvětlí nám všechno." "To jsem ," řekl Ježíš; "ten,...
Skutky 18:26...ho Priscilla s Akvilou, vzali ho k soběvysvětlili mu Boží cestu ještě přesněji. Apollo se potom...
Efeským 3:9...Kristovo nepopsatelné bohatství a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu,...

Slova obsahující vysvětli: vysvětli (3) vysvětlil (5) vysvětlili (1) vysvětlit (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |