Vysuším

Hledám varianty 'vysuším' [ vysuším (4) vysušil (8) vysuší (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
Jozue 2:10...třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i...
Jozue 4:23...Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako...
Jozue 5:1...moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dech...
Žalmy 74:15...dal průchod pramenným vodám, mohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá, měsíc i slunce ty...
Izaiáš 11:15...a Moáb, i Amonci je budou poslouchat. Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, na Eufrat máchne rukou své...
Izaiáš 19:5...se vypaří, než dorazí k moři, řeka se ztratívysuší. Z vodních kanálů budou zahnívající stoky, egyptské...
Izaiáš 42:15...rostliny, proměním řeky v ostrovy a jezera vysuším. Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je...
Izaiáš 44:27...je z trosek. říkám hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé proudy." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť...
Izaiáš 51:10...tehdy toho draka udolal? Nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz...
Jeremiáš 50:38... jsou vypleněny! Meč na jeho řeky, se vysuší! Vždyť je to země modlářství, pro ty příšery se...
Jeremiáš 51:36..."Hle, ujmu se tvojí pře a pomstím se za tebeVysuším to jeho moře, nechám vyschnout i jeho pramen....
Ezechiel 19:12...byla vyvrácena, k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil, její plody byly servány, její silné větve uschly a...
Ezechiel 30:12...meče na Egypt a naplní tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům. Tu zemi i...
Ozeáš 13:15... vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby vyprahly; vyplení...
Nahum 1:4...jsou prach od jeho kroků. Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Karmel pak uvadají,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |