Vystěhování

Hledám varianty 'vystěhování' [ vystěhování (4) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Letopisů 5:22...za . Bydleli tam pak místo nich do svého vystěhování. Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na...
Nehemiáš 1:2...jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří unikli vystěhování, a na Jeruzalém. Odpověděli mi: "Pozůstalí,...
Nehemiáš 1:3... Odpověděli mi: "Pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě....
Jeremiáš 1:3...krále Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci. Dostal jsem slovo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |