Vyslovit

Hledám varianty 'vyslovit' [ vyslovit (2) vyslovím (3) vyslovila (3) vyslovil (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 33:19..."Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotuvyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se...
Exodus 34:5...sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy vyslovil jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něj a volal:...
Soudců 12:6..." Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně), popadli ho a zamordovali. Tenkrát u těch...
Soudců 17:2...šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak jsi kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro mám . To je vzal,...
1. Samuel 3:12...uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do konce. Oznámil...
1. Královská 10:13...pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi Šalomounovi...
2. Letopisů 9:12...pak královně ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal mnohem více darů, než králi přinesla...
Job 32:10... A proto říkám: Naslouchejte mi, teď zas  vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, jsem čekal,...
Job 32:17...tedy řada na mně, teď promluvím, teď zas  vyslovím své mínění. Jsem totiž přímo přeplněný slovy, duch...
Žalmy 68:12...svou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval:...
Kazatel 1:8...úmorné všechny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit! Oko se pohledem nikdy nenasytí, ucho se nenaplní...
Jeremiáš 11:17...zničí oheň! Hospodin zástupů, který sázelvyslovil nad tebou zlý ortel, protože dům Izraele i dům...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |