Vyskočit

Hledám varianty 'vyskočit' [ vyskočte (1) vyskočit (1) vyskočili (1) vyskočil (4) vyskočí (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Soudců 14:5...přišli k městským vinicím, náhle na něj s řevem vyskočil mladý lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův,...
Soudců 21:21... že dívky ze Šíla jdou tančit na veselicivyskočte z vinic, každý si z nich polapte manželku a vraťte...
Job 37:1...se srdce děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si poslechněte jeho hlas hromový, dunění, jež...
Job 39:18... ani trochu rozumu zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se , koni i s jezdcem se může smát! Jsi...
Izaiáš 35:6... uši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na poušti...
Jeremiáš 4:7...totiž přivádím neštěstí, strašné ničení. Lev vyskočil ze své houštiny, hubitel národů vyrazil. Vydal se...
Skutky 3:8...ho a do jeho nohou a kloubů se ihned vlila sílaVyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu...
Skutky 14:10...hlasem: "Postav se na nohy a stůj rovně!" A on vyskočil a začal chodit. Když lidé viděli, co Pavel udělal,...
Skutky 27:43...Pavla. Nařídil, aby ti, kdo umí plavatvyskočili první a dostali se ke břehu. Ostatní je měli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |