Vyschlém

Hledám varianty 'vyschlém' [ vyschlý (2) vyschlou (1) vyschlém (1) vyschlé (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 9:5...šaty. Všechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, se drolil. Když přišli k Jozuovi do gilgalského...
Jozue 9:12...jsme ho doma ještě teplý - a podívejte se: je vyschlý, se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když...
2. Královská 3:16... "Tak praví Hospodin," řekl. "Prohlubně v tomto vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak praví...
Izaiáš 44:3...Ješurune! vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání...
Ezechiel 37:2...hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |