Vyryji

Hledám varianty 'vyryji' [ vyryty (1) vyryto (2) vyryta (1) vyryt (1) vyryli (2) vyryl (2) vyryji (1) vyryješ (4) vyryj (5) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 28:9...ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kamenyvyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich...
Exodus 28:11...druhý kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš...
Exodus 28:21...synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K...
Exodus 28:36...štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu...
Exodus 39:6... a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním...
Exodus 39:14...synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K...
Exodus 39:30... totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý Hospodinu. Připevnili k němu modrou šňůru,...
Numeri 17:17...holí - po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo...
Numeri 17:18...vyryješ na hůl jeho jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového...
Job 19:23...by slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem a rydlem železným, kéž by je navždy vytesali...
Job 38:25...blesky? Odkud se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkový, aby...
Přísloví 3:3... neopouští, připoutej si je k hrdluvyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem...
Přísloví 7:3...jak oko v hlavě chraň. Připoutej si je k prstůmvyryj do srdce. Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!"...
Izaiáš 30:8...ten národ nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdivyryj to pro do tabulky, zaznamenej to do knihy, je...
Izaiáš 49:16...přece, nikdy nezapomenu na tebe! Hlevyryl jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očích....
Jeremiáš 17:1...je vepsán železným rydlem, diamantovým hrotem je vyryt na tabulích jejich srdcí, na rozích jejich oltářů!...
Ezechiel 4:1...člověčí, vezmi si cihlu, polož ji před sebevyryj na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhat. Postav...
Ezechiel 8:10...tedy a rozhlédl se: Kolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné havěti a zvěře a všelijaké...
Zachariáš 3:9...na tom jednom kameni je sedm očí. sám na něj vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích této země odstraním v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |