Vyroste

Hledám varianty 'vyroste' [ vyrůst (4) vyrostou (1) vyrostly (3) vyrostlo (6) vyrostli (2) vyrostla (3) vyrostl (7) vyroste (7) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 2:9... jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu,...
Genesis 25:27...porodila, bylo Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny,...
Genesis 41:5...znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi...
Genesis 41:22... V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi...
Exodus 2:11..."Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich...
Leviticus 13:37...však, že se prašivina zastavila a že na  vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a...
Leviticus 25:11...milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat...
Deuteronomium 11:15...své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti....
Deuteronomium 14:22...z veškeré úrody své setby, která každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vína a oleje,...
Soudců 11:2...syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co...
Růt 1:13...vdala a porodila syny, copak byste čekaly,  vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne, ...
2. Samuel 14:27...narodili tři synové a jedna dcera jménem Támarvyrostla z překrásná žena. Abšalom byl v Jeruzalémě...
2. Královská 19:29...znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku...
Žalmy 104:14...k lidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl: Víno, jež smrtelníka v srdci oblaží, olej, po němž...
Žalmy 132:17... jeho věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám....
Přísloví 27:25...věčně, netrvá ani koruna králů. Tráva však vyroste na posekané louce, seno se znovu sveze z hor....
Izaiáš 37:30...znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku...
Izaiáš 53:2...naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova pažeVyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země...
Izaiáš 55:13...budou všechny stromy na polích. Místo křoví pak vyroste cypřiš a myrta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno...
Ezechiel 7:11...propukla, hůl rozkvetla, pýcha vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdo z nich, nikdo z jejich...
Ezechiel 17:6...kořeny. Semínko se tak stalo révou, z níž vyrostly ratolesti a vyrašily výhonky. Vtom se objevil...
Ezechiel 19:11...a s množstvím ratolestí dík dostatku vodyVyrostly na silné větve vhodné pro žezla vladařů, tyčila...
Daniel 4:19...hnízdili ptáci - ten strom jsi, králi, tyVyrostl jsi a zesílil, tvá mohutnost rostla, dosáhla k...
Daniel 7:20... co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu udělaly místo, a...
Daniel 8:3...dlouhé, jeden však byl delší než druhý, ačkoli vyrostl později. Viděl jsem toho berana trkat na západ, na...
Daniel 8:8...sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé rohy....
Jonáš 4:10..."Vždyť jsi ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive, toho...
Matouš 13:7... uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná však padla na dobrou půdu...
Matouš 13:32...zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže...
Marek 4:7... uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je, takže nevydala úrodu. Ještě jiná však...
Lukáš 13:19... které člověk vzal, hodil je do své zahradyvyrostl z něj strom, v jehož větvích se uhnízdili ptáci."...
1. Korintským 14:12...horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve. Kdo mluví v jazycích, se...
1. Korintským 15:37... dokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno - třeba zrno pšenice nebo nějaké...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |