Vyraší

Hledám varianty 'vyraší' [ vyrašit (2) vyrašily (1) vyrašilo (1) vyrašila (1) vyraší (8) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 17:23...a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučelavyrašila v pupeny, nasadila květy a vydala zralé mandle!...
Job 14:7... ten aspoň naději: Když bude poražen, znovu vyraší, nic nezastaví jeho výhonky. I kdyby jeho kořeny v...
Job 38:27...zavlažil opuštěné trosky a novou trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal rosné...
Žalmy 85:12... spravedlnost a pokoj se políbí. Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe zamíří! Hospodin sám nás...
Izaiáš 18:5...mlžný opar v horku žní. Ještě před sklizní, než vyraší pupeny, než na místě květů hrozny uzrají, ořeže...
Izaiáš 34:1...země i všechno v , svět i vše, co na něm vyraší: Hospodin se hněvá na všechny národy, zlobí se na...
Izaiáš 42:9...a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po...
Izaiáš 45:8...prší z oblaků! Otevři se, země, spása vyraší, spravedlnost vzklíčí spolu s ! Hospodin...
Jeremiáš 33:15...těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semene vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí právo a...
Ezechiel 16:7... ses vyvinula do krásy. Narostla ti ňadravyrašilo ochlupení, pořád jsi ale byla nahá a bosá. Znovu...
Ezechiel 17:6...se tak stalo révou, z níž vyrostly ratolestivyrašily výhonky. Vtom se objevil další mohutný orel s...
Ozeáš 14:8...cedrová. V jeho stínu se lidé znovu zabydlívyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetou a získají si...
Zachariáš 6:12...‚Tak praví Hospodin zástupů - Muž jménem Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův chrám. To on vystaví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |