Vyráží

Hledám varianty 'vyráží' [ vyráží (6) vyráželo (1) vyráželi (3) vyrážejí (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 9:17...se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam synové...
Numeri 9:18...Izraele tábořili. Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova...
1. Samuel 17:20...k okraji tábora, právě když vojsko v šiku vyráželo s válečným pokřikem. Izraelci i Filištíni se...
1. Samuel 18:30...Davidovým nepřítelem. Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl pokaždé...
2. Samuel 11:1...někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a...
1. Letopisů 20:1...přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do boje, vedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi...
Žalmy 104:23...ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyráží, pracuje na něm, než se zešeří. Kolik je, Hospodine,...
Přísloví 14:3...křivě, ten jím pohrdá. Hlupákovi pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání jejich rty. Bez dobytka je prázdno...
Přísloví 30:27...sice krále nemají, všechny však v jednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do ruky, bydlí však v...
Jeremiáš 49:19... neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když lev vyráží z jordánského houští na zavlažené pastviny, stejně...
Jeremiáš 50:44...když na rodičku přijdou bolesti. Jako když lev vyráží z jordánského houští na zavlažené pastviny, stejně...
Zachariáš 6:5...zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší...
Zachariáš 6:6...vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s vraníky vyráží do země na severu; za nimi vyrážejí bělouši, grošáci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |