Vypustí

Hledám varianty 'vypustí' [ vypustím (2) vypustil (7) vypustí (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 8:7...dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda...
Genesis 8:8...se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil, zda...
Genesis 8:10...k sobě do archy. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. Večer se k němu holubice vrátila...
Genesis 8:12...ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm dnívypustil holubici znovu a se k němu nevrátila....
Exodus 8:17... na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich...
Leviticus 14:7...a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv,...
Leviticus 14:53...yzopem a šarlatovou látkou očistí dům od hříchuvypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná...
Soudců 15:5...vždy připevnil pochodeň. Pochodně pak zapálilvypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené...
Job 11:20...útočiště se vytratí; zbude jim naděje, že duši vypustí." Job na to...
Job 12:15... Když zadržuje vody, sucho přichází, a když je vypustí, zemi pustoší. Jemu patří síla i schopnosti, jeho...
Ezechiel 17:23...ji zasadím, zasadím ji na vznešené hoře IzraeleVypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem překrásným, ve...
Zachariáš 5:4...‚Každý křivopřísežník bude vyhlazen.' Tu kletbu vypustím, praví Hospodin zástupů, a přijde na dům zloděje i...
Matouš 27:50...na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě vykřiklvypustil duši. V chvíli se chrámová opona roztrhla vedví...
Jan 10:4...ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho...
Skutky 12:23...Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohuvypustil duši rozežrán červy. Boží slovo se pak šířilo a...

Slova obsahující vypustí: nevypustím (1) nevypustíte (1) vypustí (6) vypustím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |