Vypuklo

Hledám varianty 'vypuklo' [ vypuknou (2) vypukne (3) vypukly (1) vypuklo (1) vypukla (8) vypukl (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 1:10...co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům a...
Exodus 9:10...před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebivypukly na lidech i dobytku vředy hnisavých neštovic....
Exodus 22:5...nejlepším ze svého pole a ze své vinice. Když vypukne oheň a zachvátí křoví, takže shoří stoh nebo...
Leviticus 13:20...za nečistého - je to rána malomocenstvívypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a...
Leviticus 13:25...hlubší než okolní kůže, je to malomocenstvívypuklo na spálenině. Kněz jej prohlásí za nečistého - je...
Leviticus 13:39...skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který vypukl na kůži - je čistý. Když někomu vypadají vlasy na...
Leviticus 14:43...a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však ránavypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a novém...
Numeri 17:11...obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněvvypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu...
Numeri 17:12...a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu  vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad...
2. Samuel 21:15...za zemi. Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se svými muži, ale v boji proti...
2. Samuel 21:18...boje nechoď, neuhasíš svíci Izraele!" Později vypukla v Gobu další válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj...
1. Letopisů 20:4...se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Později vypukla v Gezeru válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj...
Žalmy 27:3... srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem...
Ozeáš 10:14...na vlastní cestu a na množství svých hrdinůvypukne proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude...
Matouš 24:7...království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen...
Marek 13:8...království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky...
Skutky 12:18...a zamířil jinam. Když se rozednilo, mezi vojáky vypukl nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem....

Slova obsahující vypuklo: nevypuklo (2) vypuklo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |