Vypudil

Hledám varianty 'vypudil' [ vypudím (2) vypudil (2) vypudí (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 34:24...Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po...
Jozue 23:5... Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zaženevypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to řekl Hospodin,...
1. Letopisů 17:21...sis jméno velikými a ohromnými divy, když jsi vypudil národy před svým lidem, který sis vykoupil z...
Ozeáš 9:15... Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich vůdcové jsou...
Matouš 9:38...obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně,  vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct...
Marek 1:12...Syn, kterého jsem si oblíbil." Duch ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho...
Lukáš 10:2... ale dělníků málo. Proto proste Pána žně,  vypudí dělníky na svou žeň. Jděte. Hle, posílám vás jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |