Vypučí

Hledám varianty 'vypučí' [ vypučí (6) vypučely (1) vypučela (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 17:20... a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolilvypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám...
Numeri 17:23...Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila květy a vydala zralé...
2. Královská 19:30...úrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce zakořenívypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde...
Job 14:9...i kdyby jeho kmen v prachu tlel, jen ucítí voduvypučí zase, jak mladý stromek větve vyžene. Člověk však...
Izaiáš 17:11...rostliny a pěstuješ si révu z ciziny, i kdyby ti vypučely ještě v den sadby, ještě to ráno kdyby ti...
Izaiáš 27:6...Přicházejí dny, kdy Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučí a rozkvete, naplní svět svým ovocem. Bil snad Bůh...
Izaiáš 37:31...úrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce zakořenívypučí vzhůru a přinese ovoce. Z Jeruzaléma vzejde...
Ezechiel 7:10... tu je! Zkáza propukla, hůl rozkvetla, pýcha vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdo z...
Římanům 15:12...ho všichni lidé velebí!" A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby vládl národům....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |