Vypravoval

Hledám varianty 'vypravoval' [ vypravuj (2) vypravovat (1) vypravoval (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 7:3...k Jozuovi, řekli mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři...
Ester 6:13...domů sklíčený a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho...
Žalmy 9:2... Chválím , Hospodine, celým srdcem svýmvypravovat chci o všech tvých zázracích! Z tebe se raduji,...
Marek 5:19...to ale nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke svýmvypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se...
Lukáš 8:39...ho ale propustil. "Vrať se domů," řekl mu, "a vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh." Odešel tedy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |