Vyprahlou

Hledám varianty 'vyprahlou' [ vyprahlým (3) vyprahlých (3) vyprahlý (1) vyprahlou (3) vyprahlí (1) vyprahlé (8) vyprahlá (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Numeri 11:6...melouny, na pórek, cibuli a česnek. Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako...
Job 30:3...zmužilost je dávno pryč. Nouzí a hladem vyzáblí vyprahlou zemí se toulají, nocí zkázy a pustoty. Mezi...
Žalmy 84:7...nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazitVyprahlým údolím když poutníci kráčejí, proměňují je v...
Žalmy 107:35...těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezeravyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří...
Přísloví 25:25...ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze země daleké. Zakalený je pramen...
Izaiáš 5:13...urození budou umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí! Záhrobí proto rozvírá svůj chřtán, jeho...
Izaiáš 29:8...sní o pití, ale probudí se vyčerpán s hrdlem vyprahlým - právě tak dopade horda všech národů, jež bojují...
Izaiáš 32:2...potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou zavřené, uši slyšících...
Izaiáš 41:17...Chudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým. Hospodin je vyslyším, , Bůh Izraele, je...
Izaiáš 41:18...tryskat prameny. Proměním pouště v jezera, z vyprahlé země bude voda vyvěrat. V poušti vysázím cedry a...
Izaiáš 53:2...před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli...
Izaiáš 58:11...Hospodin stále povede, nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síle. Budeš se podobat...
Jeremiáš 17:6...na poušti - necítí, když dobro přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlí....
Jeremiáš 51:43...vln jej pohltil. Z jeho měst zbyly kupy trosekvyprahlá země bez vody, země úplně bez obyvatel, kudy...
Pláč 4:4...na poušti. Kojenci na patro se lepí jazyk vyprahlý; o chleba prosí malé děti, a nikdo se s nimi...
Ezechiel 19:13... Teď je přesazena do pouště, do země suchévyprahlé. Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltil....
Joel 2:20...pohany. Severní vojsko od vás vyženu daleko na vyprahlou pustinu - jeho přední voj do Moře mrtvého, zadní...
Sofoniáš 2:13...Asýrii, zpustoší Ninive, že bude podobné poušti vyprahlé. Stáda pak budou léhat v něm, všemožná zvěř v...
Matouš 12:43... Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek, ale nenachází. Tehdy...
Lukáš 11:24... Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |