Vyprán

Hledám varianty 'vyprán' [ vyprány (1) vyprán (1) vyprali (4) vyperte (1) vyperou (2) vypere (29) vyper (1) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 49:11...ušlechtilé révě oslátko své. Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí...
Exodus 19:10..."Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne...
Exodus 19:14...sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den;...
Leviticus 6:20...svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na rouchovyper potřísněnou látku na svatém místě. Hliněná nádoba, v...
Leviticus 11:25...večera. Kdokoli by nesl něco z jejich zdechlinyvypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Každý...
Leviticus 11:28... do večera. Kdokoli by nesl jejich zdechlinuvypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Jsou pro vás...
Leviticus 11:40... do večera. Kdo by z zdechliny něco snědlvypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Také ten, kdo...
Leviticus 13:6... prohlásí jej za čistého - je to jen vyrážkaVypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se vyrážka poté,...
Leviticus 13:34...než okolní kůže, prohlásí jej kněz za čistéhoVypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se prašivina poté...
Leviticus 13:54...předmětu nešíří, přikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz...
Leviticus 13:58...Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je...
Leviticus 14:8...pak vypustí do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupení, omyje se vodou a...
Leviticus 14:9...vlasy, vousy, obočí i všechno ostatní ochlupeníVypere si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého...
Leviticus 14:47...nečistý do večera. Kdo by v tom domě spalvypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl, vypere...
Leviticus 15:5... bude nečisté. Kdokoli se dotkne jeho lůžkavypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera....
Leviticus 15:6...by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokemvypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera....
Leviticus 15:7... Kdo by se dotkl člověka trpícího výtokemvypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera....
Leviticus 15:8...večera. Kdyby trpící výtokem plivl na čistéhovypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude nečistý ...
Leviticus 15:10... bude nečistý do večera. Kdo by ty věci neslvypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera....
Leviticus 15:11...výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera....
Leviticus 15:13... napočítá po svém uzdravení ještě sedm dníVypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý...
Leviticus 15:17...kožené, na čem se výron semene ocitne, budou vyprány vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž...
Leviticus 15:21... bude nečisté. Kdokoli by se dotkl jejího lůžkavypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera....
Leviticus 15:22... Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem sedělavypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera....
Leviticus 15:27... Kdokoli by se toho dotkl, bude nečistývypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera....
Leviticus 16:26...na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do...
Leviticus 16:28...spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do...
Leviticus 17:15...host, by jedl něco zdechlého nebo rozsápanéhovypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera....
Numeri 8:7...rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvouvyperou si oděv. Tak budou očištěni. vezmou mladého...
Numeri 8:21...Izraele naložili. Levité se očistili od hříchuvyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a...
Numeri 19:7...do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do...
Numeri 19:8...nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera...
Numeri 19:10... Rovněž ten, kdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv. do večera však bude nečistý. Toto bude...
Numeri 19:19... a tak jej sedmého dne očistí. Dotyčný pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo...
Numeri 19:21...ustanovení. Kdo bude postříkán očistnou vodouvypere si oděv. Kdokoli se pak dotkne očistné vody, bude...
Numeri 31:24...oheň nesnese, propláchněte vodou. Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do...
Zjevení 7:14..."To jsou ti, kteří přišli z velikého souženíVyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou...

Slova obsahující vyprán: vyprán (1) vyprání (3) vyprány (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |