Vypovíš

Hledám varianty 'vypovíš' [ vypovíš (1) vypovím (3) vypoví (1) vypovědět (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 11:19...bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k hněvu a...
2. Samuel 14:15... Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá...
Job 13:17...žádný bezbožník! Dobře poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven...
Job 21:2...na to řekl: "Dobře poslouchejte, co tu vypovím - můžete utěšit právě tím. Vydržte, když teď...
Job 31:37...jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím, předstoupím před něj jako princ! Jestli půda...
Žalmy 40:6...o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než se...
Žalmy 106:2...Hospodinovo hrdinství, kdo jeho chválu plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí...
2. Korintským 12:4...nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět. Tímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |