Vypouští

Hledám varianty 'vypouští' [ vypouštíte (1) vypouštíš (3) vypouští (6) vypouštěla (1) vypouštěl (1) vypouštějí (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 38:9... Kdykoli proto spal s manželkou svého bratravypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal potomka....
Exodus 15:7...mohutnou vznešeností své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého...
Job 15:13...oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověk? Může snad být čistý?...
Žalmy 52:6...lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem! Bůh však navždy porazí,...
Žalmy 135:7...obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje bleskyvypouští vítr ze svých pokladnic. On pobil v Egyptě...
Přísloví 26:18...šílenec, jenž rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká:...
Izaiáš 32:20... kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na pastvu! Běda tobě, zhoubce, který jsi nebyl...
Jeremiáš 10:13...nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje bleskyvypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu...
Jeremiáš 51:16...nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje bleskyvypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu...
Pláč 2:12...jako zranění na městských prostranstvích, pomalu vypouštějí duši svým matkám v náručí. K čemu přirovnám,...
Ezechiel 17:8...byla zasazena do dobré půdy pěkně u vody, aby vypouštěla ratolesti, nesla plody a stala se překrásným...
Matouš 15:17... že všechno, co vchází do úst, jde do břichavypouští se do žumpy? Co ale z úst vychází, jde ze srdce a...
Marek 4:32...zaseto, roste, je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i ptáci mohou hnízdit v jeho...

Slova obsahující vypouští: vypouští (6) vypouštíš (3) vypouštíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |