Vypil

Hledám varianty 'vypil' [ vypito (1) vypít (4) vypili (1) vypil (3) vypijí (2) vypijete (1) vypiješ (1) vypije (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 5:24...do hořké vody. Hořkou vodu prokletí ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z...
Numeri 5:26...díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči...
Numeri 23:24...Neulehne, než kořist zhltne, krev skolených než vypije!" Balák na to Balaámovi řekl: "Když ho...
Deuteronomium 2:6... Za jídlo, které sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh,...
1. Královská 18:38...i ty kameny a hlínu, dokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a...
2. Královská 19:24... na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Kopal jsemvypil vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky...
Job 21:20...zkázu vlastníma očima, hněvání Všemohoucího  vypije si sám! Bude mu snad potom záležet na rodině, ...
Žalmy 75:9...v něm zpěněné! Všem ničemům země z něho nalijevypijí ho do dna, k sedlině! se však budu navěky...
Žalmy 80:6...jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš...
Izaiáš 37:25...na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Vykopal jsemvypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!'...
Jeremiáš 49:12...měl uniknout bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra...
Ezechiel 25:4...si tam příbytky, tvou úrodu ti snědí a mléko vypijí. Z Raby udělám velbloudí pastviště a z kraje Amonců...
Ozeáš 4:18...spřáhl s modlami - nech ho být! Když je pití vypito, vrhnou se na smilstvo; ti, kdo jsou lidu záštitou,...
Matouš 26:42... nemůže-li tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil,...
Marek 16:18...v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou...

Slova obsahující vypil: vypil (3) vypili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |