Vypadá

Hledám varianty 'vypadá' [ vypadáte (1) vypadat (3) vypadáme (1) vypadaly (2) vypadalo (2) vypadali (1) vypadala (5) vypadal (7) vypadají (8) vypadá (5) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 27:12... Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a ne...
Exodus 24:17...zprostřed oblaku zavolal. Z pohledu Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako stravující...
Leviticus 13:40... který vypukl na kůži - je čistý. Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý....
Leviticus 13:41...vlasy na temeni, takže pleš, je čistýVypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je...
Soudců 8:18..."Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich vypadal jako královský syn." "To byli bratři, synové ...
Soudců 13:6...vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží mužvypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem se nezeptala,...
1. Samuel 16:18...to schopný a statečný muž, dobře mluví, krásně vypadá a Hospodin je s ním." Saul tedy vyslal k Jišajovi...
1. Samuel 28:14...vystupovat jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm,"...
2. Samuel 23:21...šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen kopím. On mu je ale vytrhl z...
2. Královská 1:7...z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?"...
Přísloví 17:28... I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená. Samotáři jde jen o vlastní choutky,...
Jeremiáš 3:11..." Hospodin mi řekl: "I ta poběhlice Izrael vypadá nevinně vedle Judy, zrádkyně. Jdi a volej tato...
Jeremiáš 19:12...těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že toto město bude vypadat jako Tofet. Jeruzalémské domy i paláce judských...
Ezechiel 1:10...přímo vpřed, cestou se neotáčely. Jejich tváře vypadaly takto: Každá z čtveřice měla zepředu tvář...
Ezechiel 1:16...Třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři vypadala stejně. Složení měla takové, že napohled bylo...
Ezechiel 1:28...dokola. Jako duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení...
Ezechiel 10:22...cosi podobného lidským rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem spatřil u...
Ezechiel 16:51...ohavně, že tvé sestry díky všem tvým ohavnostem vypadají nevinně. Styď se - vždyť jsi tím svým sestrám...
Ezechiel 16:52...Hřešila jsi mnohem ohavněji než ony, takže teď vypadají vedle tebe nevinně. Styď se a hanbi se, neboť tvé...
Ezechiel 23:15...bedrech, zdobné turbany na hlavě a každý z nich vypadal jako babylonský velitel, rozený Chaldejec. Na první...
Ezechiel 42:11... Také ona měla vepředu chodbu. Všechno v  vypadalo stejně jako u budovy na severní straně. Měly...
Daniel 1:10...určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by kvůli vám...
Daniel 1:13...zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu,...
Daniel 1:15...a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří...
Daniel 3:25...se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!" Nabukadnezar přistoupil k otvoru...
Daniel 7:4...vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl,...
Daniel 7:20...roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní. Díval jsem se tedy dál a...
Zachariáš 5:6...jsem se. "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to vypadá s celou zemí." Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v...
Matouš 23:27... podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a...
Lukáš 16:15... Ježíš jim ale řekl: "Vy chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí...
1. Korintským 12:22...Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně...
2. Korintským 10:9...více a nebyl bych zahanben. Nechci ale, aby to vypadalo, že vás v dopisech zastrašuji. dopisy jsou prý...
Jakub 1:24...v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se...
Zjevení 13:3... svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se...

Slova obsahující vypadá: vypadá (5) vypadáme (1) vypadáte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |