Vynášejte

Hledám varianty 'vynášejte' [ vynášíte (1) vynáší (7) vynášely (2) vynášeli (7) vynášel (1) vynášejte (1) vynášejí (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
1. Královská 3:28... Viděli totiž, že v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým...
1. Královská 8:4...posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež...
1. Královská 14:28...král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely do strážní komory. Ostatní...
1. Letopisů 9:28... a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli. Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému...
2. Letopisů 5:5...posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež...
2. Letopisů 12:11...do Hospodinova chrámu, šly s ním stráževynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní komory....
2. Letopisů 19:6...přece jen pro člověka, ale pro Hospodina. Když vynášíte soud, on je s vámi. vás tedy provází hrůza z...
2. Letopisů 29:16...nečistotu, kterou v Hospodinově chrámu našlivynášeli na chrámové nádvoří, kde se toho chopili další...
2. Letopisů 34:14...úředníci a další tvořili chrámovou stráž). Když vynášeli stříbro věnované na Hospodinův chrám, kněz...
Job 28:11... Zahradit umějí prosakující vodu, skryté poklady vynášejí ke světlu. Kde se však moudrost nalézá? A...
Job 36:27...chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! On z moře vynáší kapky do výšky, aby se v jeho mlze na déšť srážely,...
Sofoniáš 3:5...nekoná žádné zlo. Ráno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je stud!...
Zachariáš 8:16...Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje. Nikdo nevymýšlejte, jak...
Matouš 12:35...zlí? Co na srdci, to na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré, zlý člověk vynáší...
Matouš 13:52...nebeského království, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš...
Lukáš 6:45...a z bodláčí se nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak...
Lukáš 7:12...dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráněvynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta...
Skutky 5:15...k Pánu a věřících stále přibývalo. Dokonce vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali je na...

Slova obsahující vynášejte: nevynášejte (2) vynášejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |