Vymizí

Hledám varianty 'vymizí' [ vymizí (15) vymizet (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 27:4...hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám...
Deuteronomium 4:9...spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnuky...
Job 6:15...však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež brzy vymizí. Když taje led a sníh, kalným proudem se rozvodní...
Žalmy 10:16...kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vymizí! Hospodin vyslyší tužby ponížených - povzbudíš...
Žalmy 21:11...ty ze země shladíš, jejich potomstvo z lidí vymizí! Ano, chystali na tebe špatnost, úklady vymýšleli,...
Žalmy 37:20...však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým. Ničema...
Žalmy 37:28...navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí. Spravedliví ale obdrží zemi a budou v bydlet...
Žalmy 41:6...mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštíví, mluví lži, podlost si v srdci...
Žalmy 109:13...vymýceni, jejich jméno v příštím pokolení vymizí! na vinu jeho předků Hospodin pamatuje, hřích...
Izaiáš 2:18...ten den bude vyvýšen jen Hospodin a modly zcela vymizí. Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod...
Izaiáš 11:13...ze čtyř světových stran. Efraimova závist vymizí, Judova nevraživost bude skončena. Efraim nebude...
Izaiáš 29:14...s nimi divy divoucí; moudrost jejich moudrých vymizí a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo své...
Izaiáš 34:12...šlo nazvat královstvím; všichni jejich velmoži vymizí. Jejich paláce zarostou hložím, jejich pevnosti...
Jeremiáš 10:11...nebe a zemi, takoví ze země i zpod nebe vymizí!" On ale svou silou stvořil zem, svou moudrostí...
Ezechiel 12:24... kdy se všechna vidění naplní. Z domu Izraele vymizí všechna falešná vidění i lichotivá věštění, neboť ...
Amos 3:15...a zřítí se domy ze slonoviny; ty skvělé domy vymizí, praví Hospodin. Vy, bášanské krávy, tohle poslyšte...
Nahum 1:12..."I když mají klid a jsou tak početní, přece vymizí, budou skoseni. I když jsem , Judo, pokořil,...

Slova obsahující vymizí: nevymizí (1) vymizí (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |