Vymetu

Hledám pøesnì 'vymetu'. Nalezeny 4 verše. Další varianty: vymetu (4)
1. Královská 14:10...pacholka. Jako se od hnoje zametá bránavymetu jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve městě,...
1. Královská 21:21...zlé. Vzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věciVymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista vyhladím z...
Izaiáš 14:23...sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy jej vymetu! praví Hospodin zástupů. Hospodin zástupů přísahá:...
Ezechiel 26:4... Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženyvymetu z něj všechnu zeminu a nechám z něj jen holou skálu....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |