Vymažeš

Hledám varianty 'vymažeš' [ vymažu (2) vymažeš (2) vymaže (2) vymaž (1) vymazáni (1) vymazala (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 6:14... Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů...
Exodus 2:3...skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatkuvymazala ji dehtem a smolou a vložila dítě do . Ošatku...
Exodus 32:32...bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud nevymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 32:33..." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid...
Leviticus 14:42...jinými; vezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po...
Deuteronomium 7:24... Vydá do tvých rukou i jejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí,...
Deuteronomium 9:14...ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladímvymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ...
Deuteronomium 29:19...v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů...
Žalmy 69:29... nevstoupí. Z knihy života jsou vymazáni, mezi spravedlivé nejsou počteni! sám jsem...

Slova obsahující vymažeš: nevymažeš (1) vymažeš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |