Vyměnili

Hledám varianty 'vyměnili' [ vyměnit (2) vyměníme (1) vyměním (1) vyměnily (1) vyměnili (2) vyměnil (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Leviticus 27:10...Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo...
Leviticus 27:33... zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten...
Izaiáš 9:9...kamení! Plané fíkovníky byly skáceny, my je však vyměníme za cedry!" Hospodin proti nim vzbudil Recinovy...
Izaiáš 43:4... jsi mi tak vzácný, tak miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj...
Jeremiáš 2:11...podívejte a zvažte to: Kdy se co takového staloVyměnil nějaký národ své bohy, i když to žádní bozi nebyli?...
Římanům 1:23...moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i...
Římanům 1:25...toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu...
Římanům 1:26... Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě....

Slova obsahující vyměnili: vyměnili (2) vyměniliza (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |