Vymítají

Hledám varianty 'vymítají' [ vymítejte (1) vymítat (4) vymítáš (1) vymítám (5) vymítali (2) vymítal (3) vymítají (2) vymítá (6) ]. Nalezeny 22 verše.
Matouš 8:16...mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo...
Matouš 8:31...stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat." "Jděte!" řekl jim...
Matouš 9:34...je v Izraeli nevídáno!" Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů." Takto Ježíš obcházel...
Matouš 10:1...a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh. A...
Matouš 10:8... mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s...
Matouš 12:26...město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojíVymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak...
Matouš 12:27... Jak tedy obstojí jeho království? A pokud  vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni...
Matouš 12:28...vaši synové? Oni proto budou vašimi soudciVymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo...
Marek 1:39...tedy v jejich synagogách po celé Galilejivymítal démony. Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou...
Marek 3:15...byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony. Ustanovil jich dvanáct: Šimona (kterému dal...
Marek 3:22...z Jeruzaléma, říkali, že Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů. Zavolal je tedy a mluvil k...
Marek 3:23...a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě...
Marek 6:13...tak šli a vyzývali lidi k pokáníVymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a...
Marek 9:38...jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v tom zabránit, protože...
Marek 16:17... budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát...
Lukáš 9:49...to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi."...
Lukáš 11:14...Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal...
Lukáš 11:15...mluvit, zástupy užasly. Někteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!" Jiní ho zase...
Lukáš 11:18... jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem. A pokud vymítám démony...
Lukáš 11:19...přece, že vymítám démony Belzebubem. A pokud  vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni...
Lukáš 11:20...vaši synové? Oni proto budou vašimi soudciVymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo...
Lukáš 13:32..."Jděte a vyřiďte lišce: Dnes i zítra budu vymítat démony a uzdravovat; třetího dne skončím. Dnes,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |