Vymáhá

Hledám varianty 'vymáhá' [ vymáhat (2) vymáhali (1) vymáhal (2) vymáhá (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 31:39...ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škoduVymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo...
Deuteronomium 15:2...to od svého bližního, totiž od svého bratravymáhat, neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů. Od...
Deuteronomium 15:3...Hospodinovo promíjení dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně...
2. Královská 23:35... jak mu bylo vyměřeno. Joakim to stříbro a zlato vymáhal od lidu země, aby ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi....
Nehemiáš 5:15... Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno....
Ezechiel 18:13...modly, páchá ohavnosti, půjčuje jako lichvářivymáhá si úroky. Takový snad žít? Nikoli! Za všechny...

Slova obsahující vymáhá: nevymáhá (2) vymáhá (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |