Vyloupnout

Hledám varianty 'vyloupnout' [ vyloupnu (1) vyloupnout (1) vyloupni (2) vyloupli (3) vyloupl (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 16:14...jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a...
Soudců 16:21...něj Hospodin odstoupil. Filištíni ho popadlivyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho...
1. Samuel 11:2..."Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové...
2. Královská 25:7...před očima popravili jeho syny, pak mu vyloupli oči, spoutali ho bronzovými řetězy a odvlekli do...
Jeremiáš 39:7...také veškerou judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do...
Jeremiáš 52:11...judské velmože. Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do...
Matouš 5:29...ve svém srdci. Svádí-li tvé pravé okovyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul...
Matouš 18:9...do věčného ohně. A jestliže svádí tvé okovyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do...
Galatským 4:15...vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlovyloupli byste si oči a dali mi je! Stal jsem se snad vaším...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |