Vylomí

Hledám varianty 'vylomí' [ vylomit (1) vylomil (2) vylomí (2) vylomeny (3) vylomena (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 19:9...Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k...
Job 4:10...Lev umí řvát a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomí. Bez kořisti pojde i silný lev, smečka lvíčat se...
Izaiáš 22:25...zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolívylomí se a spadne a náklad na něm visící se roztříští. Tak...
Daniel 2:34...ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných nohou...
Daniel 2:45...spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i...
Daniel 7:4...křídla. Potom jsem viděl, jak ta křídla byla vylomena; byla zvednuta ze země, takže stála na nohách jako...
Římanům 11:17... jsou svaté i větve. Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi ....
Římanům 11:19... ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty větve byly vylomeny, abych byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny...
Římanům 11:20...vylomeny, abych byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |