Vylekala

Hledám varianty 'vylekala' [ vylekat (1) vylekaly (1) vylekalo (1) vylekali (1) vylekala (1) vylekají (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Samuel 16:4... Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: "Přinášíš pokoj?"...
1. Samuel 21:2...knězi Achimelechovi, ale toho setkání s Davidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou...
Daniel 11:44... podmaní si Libyjce i Habešany. Vtom ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou zuřivostí...
Marek 16:5...mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly. On jim však řekl: "Nelekejte se. Hledáte...
Skutky 17:8...králi - Ježíšovi!" Ta slova dav i městské radní vylekala. Když ale Jáson a ostatní složili záruku,...
1. Petr 3:14...strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |