Vylíčí

Hledám varianty 'vylíčí' [ vylíčili (2) vylíčil (4) vylíčí (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 20:8...všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom...
2. Samuel 11:22...'" Posel tedy vyrazil, a když přišel k Davidovivylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli...
1. Královská 13:11...ten Boží muž a co řekl králi. Když to svému otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu...
Žalmy 106:2...- je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Kdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho chválu plně vypoví?...
Žalmy 119:26...v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ Vylíčil jsem ti cesty své a tys vyslyšel; o svých...
Marek 5:16... dostali strach. Jakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s tím posedlým a s těmi prasaty,...
Jan 1:18...Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil. Toto je Janovo svědectví, když židovští...
Skutky 8:33... Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi připraven o život."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |